TRAPHACO CNC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Sáng ngày 10/4/2019, Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco (Traphaco CNC), mã chứng khoán CNC, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tại đại hội Đoàn chủ tịch đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019… và nhiều quyết định quan trọng khác.

Có thể nói năm 2018 là một năm rất nhiều khó khăn, thách thức đối với Traphaco CNC nói riêng cũng như toàn hệ thống Traphaco nói chung. Trước sức ép cạnh tranh gay gắt của thị trường, sự thâm nhập của các công ty dược phẩm lớn cùng với việc điều chỉnh chính sách bán hàng của Traphaco đã tác động trực tiếp đến kết quả SXKD năm 2018 của Traphaco CNC. Tổng doanh thu của Traphaco CNC năm 2018 là 279,3 tỷ đồng, đạt 79.8% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế là 32,1 tỷ đồng, tuy chỉ bằng 95% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu là 11,5% vượt mục tiêu kế hoạch (10,5%). Thu nhập bình quân của người lao động tuy chưa tăng được như kỳ vọng (tối thiểu 5%) nhưng cũng tăng 1,2%. Năng suất lao động khối trực tiếp tăng 8,1% và đã quyết định trả cổ tức 25% cho các cổ đông hiện hữu.

Trước tình hình thị trường dược phẩm tuy áp lực nhưng được nhìn nhận là giàu tiềm năng phát triển trong nhiều năm tới, Đại hội đồng cổ đông Traphaco CNC đã nhất trí thông qua mục tiêu Tổng doanh thu năm 2019 là 350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37,5 tỷ đồng. Tiếp tục phát huy thế mạnh là doanh nghiệp sản xuất đông dược hàng đầu trong suốt hơn một thập kỷ, trong tương lai gần sẽ sở hữu Nhà máy Đông dược thông minh số 1 Việt Nam, cam kết đồng hành và là một mắt xích quan trọng trên hành trình “Con đường sức khỏe xanh”, Traphaco CNC cũng mạnh dạn đặt mục tiêu phát triển sản phẩm mới dự kiến đạt doanh thu 10 tỷ đồng; triển khai tích cực thông điệp năm “Quản trị doanh nghiệp” theo định hướng chiến lược của công ty mẹ; tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, lựa chọn công nghệ mới; tham gia tăng trưởng xanh thân thiện với môi trường.

Tại Đại hội, các cổ đông tham dự đại hội đều đánh giá cao những thành công mà Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực trong năm 2018 vừa qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã cung cấp các sản phẩm thuốc chất lượng cao cho thị trường và người tiêu dùng.

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị Traphaco ghi nhận Traphaco CNC đã sản xuất thành công sản phẩm Boganic được vinh danh số 1 thị trường về dòng sản phẩm gan mật, sản phẩm Hoạt huyết dưỡng não đứng đầu dòng sản phẩm hoạt huyết và bổ não; đánh giá cao Traphaco CNC trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ và bày tỏ kỳ vọng Traphaco CNC tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng của nhóm hàng Đông dược.

Ông Trần Túc Mã – Tổng Giám đốc Traphaco cũng chia sẻ và mong muốn Traphaco CNC tiếp tục đồng hành cùng Traphaco trong việc chủ động giới thiệu các sản phẩm mới cho các trình dược viên của Traphaco, nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm mới và áp dụng công nghệ hiện đại trong quản trị doanh nghiệp.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Phạm Thị Thanh Duyên và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Hoàng Hà với kết quả trúng cử đạt 98,75%.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết và nhất trí thông qua phương hướng, chiến lược phát triển và các chỉ tiêu quan trọng khác với tỷ lệ tán thành 100%.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Nhượng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Đại hội.

 

Ông Vũ Năng Liêu – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

 

Bà Ma Thị Hiền – Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận 2019.

 

Các cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung của Đại hội.

 

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco cùng các cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát tại Đại hội.

 

Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Traphaco phát biểu chia sẻ tại đại hội.

 

Ông Trần Túc Mã Tổng giám đốc Traphaco phát biểu chia sẻ tại đại hội.

 

Ông Nguyễn Duy Ký – Trưởng ban Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Tin tức liên quan