Traphaco CNC vinh dự nhận giải thưởng Ngôi sao Thuốc Việt

Tối ngày 17/5/2024 tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra “Lễ trao danh hiệu Ngôi Sao Thuốc Việt lần thứ 2” Cho các Doanh nghiệp sản phẩm có đóng góp cho sự phát triển của nghành dược Việt Nam. Công ty cổ phần Công  Nghệ Cao Traphaco đã vinh dự nhận được giải […]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2024

I. Thông báo mời họp, quy chế, mẫu biểu: 1. Giấy mời tham dự họp ĐHĐCĐ 2024 2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2024 3. Giấy ủy quyền (dùng cho 01 cổ đông) 4. Giấy ủy quyền (dùng cho nhóm cổ đông) 5. Chuong trinh DHDCD nam 2024 Quy che lam viec DHDCD nam […]