TRAPHACO CNC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2017 – 2021

Traphaco CNC tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021

Ngày 28/4/2017, Công ty CP Công nghệ cao Traphaco đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021. Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 5 năm 2012-2016 và kết quả năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2021 cũng như năm 2017; phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Bà Vũ Thị Thuận – Chủ tịch HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2016. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ quản lý và CBCNV, kết thúc nhiệm kỳ, Traphaco CNC đạt được sự tăng trưởng bình quân 7,5%/năm về doanh thu và lợi nhuận, thu nhập của người lao động tặng bình quân 11,4%/năm, công ty luôn đóng góp vào ngân sách Nhà nước đầy đủ, đúng quy định.

Năm 2016, đánh dấu chặng đường 10 năm hình thành, phát triển, Traphaco CNC đã khẳng định được bản lĩnh tiên phong của mình với chiến lược con đường sức khỏe xanh. Công ty đã không ngừng hoàn thiện để phát triển: trở thành một công ty đại chúng, có nhà máy sản xuất thuốc đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO đầu tiên và lớn nhất của cả nước, là doanh nghiệp tham gia tăng trưởng xanh với các công nghệ sản xuất tiên tiến, thân thiện môi trường, Traphaco CNC đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị xanh của “Traphaco – Con đường sức khỏe xanh”.

Các cổ đông tham dự đại hội đều đánh giá cao những thành công mà Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã nỗ lực gặt hái được trong năm 2016 và nhiệm kỳ qua, đồng thời ghi nhận uy tín của công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh để cung cấp các sản phẩm thuốc chất lượng cao cho thị trường và người tiêu dùng.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021 đã đặt ra nhiệm vụ cho công ty là: Tiếp tục giữ vững vị trí số 1 Việt Nam về sản xuất thuốc đông dược, đảm bảo mức tăng trưởng bình quân 10%/năm về doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt ít nhất 10,5% doanh thu; đảm bảo việc làm, quyền lợi người lao động với thu nhập tăng bình quân ít nhất 5%/năm; chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20%-30%/năm/vốn điều lệ; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, nộp ngân sách đúng quy định và tiếp tục duy trì tốt các chứng nhận quản lý chất lượng ISO, GMP- WHO.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị với 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Ban giám đốc tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021
Ban giám đốc tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 100% biểu quyết tán thành. Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã thành công tốt đẹp.

Cùng ngày sau Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đã họp để bầu các chức danh. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Nhượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Ông Vũ Năng Liêu – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Bà Vũ Thị Thuận – Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Ông Trần Túc Mã – Ủy viên Hội đồng quản trị

5. Bà Ma Thị Hiền – Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty

 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm:

1. Ông Trần Quang Liêm – Trưởng ban

2. Bà Phạm Thị Thanh Duyên – Thành viên

3. Ông Trần Công Vĩnh – Thành viên

Tin tức liên quan