Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco: Tuyển dụng nhân viên an toàn chuyên trách

Địa điểm

Thu nhập

Số lượng

Kinh nghiệm

Ứng tuyển ngay

  Địa điểm nộp hồ sơ

  Phòng Nhân sự – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO

  Xã Tân Quang – Huyện Văn Lâm – Tỉnh Hưng Yên

  Quản lý nhân sự

  (0221) 3991 828
  Hanguyen@traphacocnc.com