Giới thiệu

Giới thiệu chung

Với tầm nhìn xa về chiến lược “Con đường sức khỏe xanh”, ngày 06/6/2006 Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thành lập Công ty cổ phần công nghệ...

TIN TỨC - SỰ KIỆN Xem tất cả

CỔ ĐÔNG Xem tất cả

Tập San Traphacocnc Xem tất cả

Tập san Traphaco CNC - Số 5, Phát hành tháng 02/2019 với chủ đề Chào xuân 2019

Tập san Traphaco CNC - Số 5

Tập san Traphaco CNC - Số 4, Phát hành tháng 02/2018 với chủ đề Chào xuân 2018

Tập san Traphaco CNC - Số 4

Tập san Traphaco CNC - Số 3 Phát hành ngày 28/4/2017 Chào mừng Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2021

Tập san Traphaco CNC - Số 3

Tập san Traphaco CNC - Số 2 Phát hành ngày 08/12/2016 Chào mừng 10 năm thành lập công ty và Đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Tập san Traphaco CNC - Số 2

Tập san Traphaco CNC - Số 1 Phát hành ngày 06/6/2016 Chào mừng 10 năm hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco

Tập san Traphaco CNC - Số 1