Tập San Traphaco CNC

Tập san Traphaco CNC - Số 3

  25-02-2019

Tập san Traphaco CNC - Số 3 Phát hành ngày 28/4/2017 Chào mừng Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 - 2021

Tập san Traphaco CNC - Số 2

  14-04-2017

Tập san Traphaco CNC - Số 2 Phát hành ngày 08/12/2016 Chào mừng 10 năm thành lập công ty và Đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Tập san Traphaco CNC - Số 1

  14-04-2017

Tập san Traphaco CNC - Số 1 Phát hành ngày 06/6/2016 Chào mừng 10 năm hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco