Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

1.      Tầm nhìn đến năm 2025:

“Giữ vững công ty hiện đại số 1 Việt Nam về sản xuất thuốc từ dược liệu, phát triển bền vững trên nền công nghệ xanh và nguồn nhân lực chuyên nghiệp”

2.      07 Giá trị cốt lõi: